Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59814 568 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος   

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
187.1
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων προγραμμάτων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του έτους 1856-57 και θερινού εξαμήνου του έτους 1857.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Πρόγραμμα, εξάμηνο, θερινό, εκτύπωση, αντίτυπα, εξάμηνο, χειμερινό, έγκριση, αποστολή, προσοχή,
κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, προϋπολογισμοί, παρατηρήσεις, διδασκαλία, έξοδα,
Θεολογική σχολή, πρόγραμμα, εξάμηνο, χειμερινό, έτος, 1857-58,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, επιστολή, Θεόδωρος Ορφανίδης, Θεόδωρος Αφεντούλης, πρόγραμμα, μάθημα,
πρόγραμμα, χειρόγραφο, Ιατρική σχολή, Θεολογική σχολή,
πρόγραμμα, χειρόγραφο, Φιλοσοφική σχολή, Νομική σχολή, εξάμηνο, θερινό,
πρόγραμμα, χειρόγραφο, Νομική σχολή, εξάμηνο, χειμερινό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25