Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59816 592 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
216.5
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο έγγραφα του έτους 1871-72.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Οικονόμου εξ Οικονόμων, κληροδότημα, κατάθεση, Εθνική τράπεζα, Σοφοκλής Οικονόμου, Ανθία Οικονόμου, κληρονόμοι, ποσό, βιβλία, αγορά, βιβλιοθήκη, πανεπιστημιακή,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση, έγγραφο, ευχαριστήριο,
Δημήτριος Όκα, Μέτσοβο, βιομήχανος τροχών ξηραφίων, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό, Πανεπιστήμιο, εκτελεστής,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Νομάρχης Αχαΐας και Ήλιδος, Μηλάσσιος Παππαθανασόπουλος, δημοδιδάσκαλος, κληροδότημα, χρηματικό γραμμάτιο, ταμείο, Δήμος Ηλείας,
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, έτος, 1871-72, Ιωάννης Χριστόφορος Βεϊτσηνός, διαθήκη, κληροδότημα, εκπαιδευτικά, κοινωφελή, καταστήματα, συγγενείς, ενστάσεις, συμβιβασμός, προσπάθεια, επιστολή, Ιωάννης Βουτζινάς, αποστολέας,
Γρηγόριος Ιωαννίδης, φοιτητής, Θεολογική σχολή,
Δημήτριος Γαλανός, Ινδίες, διαθήκη, περιουσία, χρήματα, χρεωστικά ομόλογα,
Κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, καθηγητές, Δημήτριος Βερναρδάκης,
Μ. Καλλιφρονάς, οικόπεδο, κληροδότημα, δωρητές, κληροδότες,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Πλατυγένης, κληροδότημα, εκκαθάριση, Άγγελος Γιαννικέσης, γενικός πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, Αμβρόσιος Ράλλης, εκτελεστής, διαθήκη.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19