Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59818 492 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
20.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Φρουραρχείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, φύλαξη, προπύλαια, άτομα, ζημιές, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, πρόγραμμα, δημοσίευση,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, τελετή, βράβευση, αριστεία, μαθητές, Γυμνάσια, Ελληνικά Σχολεία, πρόσκληση, πρύτανης, κοσμήτορες, καθηγητές,
Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Διευθυντής Βασιλικού Πολυτεχνείου, έκθεση, έργα, μαθητές, παρουσία, Βασιλιάς, πρόσκληση, πρύτανης, καθηγητές,
Φιλεκπαιδευτική εταιρεία, παρθεναγωγικό κατάστημα, εξετάσεις, παρουσία, Βασίλισσα, πρόσκληση, πρύτανης,
Γεώργιος Σταύρου, Διοικητής Εθνικής Τράπεζας, γενικός ισολογισμός, μέρισμα, διαθεματικό κεφάλαιο, έτος 1857, μέτοχοι, συνέλευση, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15