Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59819 492 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
20.2
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ολύμπιος, πρώην πρύτανης, έπαινος, ευχαριστίες,
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, εξετάσεις, κανονισμός, διαδικασία, καθηγητές, επιτροπή,
Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή, μαθητές, διάταγμα, διορισμός, διδάσκαλοι, ιερά μαθήματα, σπουδές, φοίτηση, τακτική, Θεολογική σχολή, φιλολογικό φροντιστήριο, πληροφορίες, επιμέλεια, πρόοδος,
εγκύκλιος, διδάσκαλοι, δημόσιοι, ιδιωτικοί, μέθοδοι, παρατηρήσεις, δημιουργία, κέντρο, ανακοίνωση, δημοσίευση, εφημερίδα Φιλομαθών, συλλογή, διάσωση, παραδόσεις,
Έφορος της δημόσιας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, βιβλία, διανομή, αποθήκη, διάταγμα,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Νομική σχολή, σύλλογος, η Θέμις, κανονισμός, πρόεδρος, γνωμοδότηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17