Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59821 425 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
20.3
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Αφθονίδης, δάσκαλος Τουρκικής γλώσσας, παραδόσεις, διακοπή, μισθοδοσία, υπουργείο Εξωτερικών, πρόσληψη, ενημέρωση, προφορική,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ειδικό ένταλμα, μισθοδοσία, πληρωμή,
καθηγητές, αίτημα, μισθοδοσία, αύξηση, ανάγκες, κόστος ζωής, υψηλό, προβλήματα, διδασκαλία, έργο, εκπλήρωση, εορτάσιμες ημέρες, διάταγμα, παραδόσεις, συμμόρφωση,
αίτημα, εκτύπωση, ταχεία, επίσημοι λόγοι, πρυτανικές αρχές, βιβλία, κατάλογος, Διεύθυνση Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας, εκτύπωση, αναβολή,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικο-παθολογικό μουσείο, ανατομικό θέατρο, εργασία, συνθήκες, αίτημα, μισθός, αύξηση,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, μισθοδοσία, καθυστέρηση, χρηματικό ένταλμα, Κεντρικό ταμείο,
Κωνσταντίνος Βουσάκης, μισθοδοσία, καθυστέρηση, αίτημα, επίσπευση,
Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, αναφορά, προτάσεις, προσωπικό, ανεπαρκές, αύξηση, πρόσληψη, υπάλληλοι, στελέχωση, γραφείο Πανεπιστήμιου, αστυνόμευση, μισθός, φοιτητές, υπότροφοι, μισθός, βοήθεια, έργο,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
προϋπολογισμός, έγκριση, Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, μισθός, αύξηση, Ελευθέριος Κωνσταντίδης, βοηθός, μισθός, υπότροφος, διορισμός, βοηθός, γραφείο,
δαπάνες, κατάσταση, αποδεικτικά, διαβιβαστικό, προϋπολογισμός, υποβολή, αίτημα, πίστωση, αύξηση, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Στρούμπος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
προϋπολογισμοί, υποβολή, Κωνσταντίνος Ασώπιος, επιστολή, προϋπολογισμός, συνολικός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33