Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59908 598 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
397.3
Extent:
119 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης
Ηρακλής Μητσόπουλος, Θεόδωρος Ορφανίδης, έφοροι, Θεόδωρος Δε Χελδράιχ, επιμελητής, Αθανάσιος Καράτης, Γλασκόβη, δωρεά, φυσιογραφικά σώματα, ερπετά, έντομα, αραχνοειδή, μαλακόστρακα, κιβώτια, παραλαβή, απόδειξη, ευχαριστίες, εφορία, καταγραφή, αξία, γνωμοδότηση,
G. F. Kammerer (Γεώργιος Φρειδερίκος Κάμμερς), Σύμβουλος Επικρατείας, Πετρούπολη, ορυκτά, Ρωσία, κατάλογος, πρόξενος, Οδησσό, επιστάτης, Τελωνείο Πειραιώς, παραλαβή, Γκίκας Δοκός, Γραμματέας Πανεπιστημίου, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης,
Όθων Λεονάρδος, Ρίο Ιανέιρο, δωρεά, πτηνά, έντομα, κολεόπτερα, παραλαβή, Κωνσταντινούπολη, Τελωνείο Πειραιώς, τέλος, ελεύθερο,
Μιχαήλ Βασιλόπουλος, δωρεά, συλλογή, φάρμακα, υπεξαίρεση, πληροφορίες, αντικείμενα, περιγραφή, κατάλογος,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
κήτος, οστά, δέρμα, Πάνορμος, Τήνος, έγγραφο, Νομάρχης Κυκλάδων, δαπάνη, πληρωμή,
Ηλίας Ζαγκλής, ανθυπολοχαγός, επίτιμος, δωρεά, αρχαιότητες, λίθοι,
Θεόδωρος Χελδράιχ, άδεια, αίτημα, μισθοδοσία, νόμος, απαγόρευση,
Αργύριος Λεοντόπουλος, φύλακας, ποσό, καθορισμός, πρυτανεία, γνωμοδότηση,
Διεύθυνση φυσιογραφικού μουσείου, έκθεση, πεπραγμένα, υποβολή, πλουτισμός, συλλογές,
Ηρακλής Μητσόπουλος, αγορά, πίνακες, γεωλογικοί, καθηγητής Unger, απόδειξη, παρασκευάσματα, ορυκτά, διδασκαλία, μάθημα, ορυκτολογία, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα,
Έφοροι, φυσιογραφικό μουσείο, αγορά, εργαλεία, ταριχευτική, εντομολογία, αποστολή, επιμελητής, αλλοδαπή,
συλλογή, ορυκτολογική, Χαριτόφ, Πρόξενος Ελλάδας, Πετρούπολη, κιβώτια, κατασκευή, θύρα, φύλαξη, Δημόσια και του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκη, παράδοση, φυσιογραφικό μουσείο,
Δήμαρχος Μυκόνου, Άγγελος Αντύπας, δημοϊατρός, αγγείο, αρνί, τερατόμορφο, περιγραφή,
Κιβώτια, πτηνά, τεταριχευμένα, Τεργέστη, ατμόπλοιο, Τελωνείο Πειραιώς, επιστάτης, παράδοση, Θεόδωρος Χελδράιχ, επιμελητής, φυσιογραφικό μουσείο, λογαριασμοί, έξοδα, δικαιολογητικά, έγγραφα,
Θεόδωρος Χελδράιχ, επιμελητής, αποδημία, Γερμανία, Τεργέστη, αποτελέσματα, δαπάνες, αγορά, εργαλεία, ποσό, ανεπαρκές, προκαταβολή, μετακίνηση, ναύλος, άδεια, μισθός, έγκριση, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Έφοροι, πρύτανης, Ιάκωβος Γουϊκιάρδης, ταριχευτής, κατάλληλος, διορισμός, ενέργειες, επίσπευση,
επιμελητής, ταριχευτής, Πάρνηθα, μετάβαση, συλλογή, έντομα, φυτά, φυσιογραφικά σώματα, ημέρες, έγκριση, πρύτανης, άρθρο, κανονισμός,
πρύτανης, Έφοροι, προϋπολογισμός, όριο, υπέρβαση, οδηγίες, πίστωση,
Ελληνική πρεσβεία, Βιέννη, επιστολή, κατάλογος, Zamarski, εργοστασιάρχης, καλλιτέχνης,
ταριχευτής, άδεια, έκτακτος βοηθός, πληρωμή,
ταρίχευση, εργασίες, χώρος, κατάλληλος, εξεύρεση, παραχώρηση, ενοικίαση, δαπάνη, μηνιαία, πρυτανεία,
ανάγκες, χρηματική έλλειψη, προϋπολογισμός, νέος, θεώρηση, έγκριση,
κατάσταση, αίθουσα, στέγη, παράθυρα, επισκευές, συνθήκες.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119