Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59922 667 Read counter

Title:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων.


Time Coverage:
1858-1859
Usher Number:
144.2
Extent:
49 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στη γερμανική γλώσσα.
Main subject category:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Other subject categories:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αγία Ειρήνη, ναός, ακολουθία Επιταφίου, λιτανεία, πρόσκληση, παρουσία, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι,
Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης,
Επέτειος εορτή καθιδρύσεως, 20η Μαΐου, Αλέξιος Πάλλης, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος, πρόσκληση, Αθανάσιος Μιαούλης, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργοί, των Ναυτικών, των Οικονομικών, των Εσωτερικών, της Δικαιοσύνης, των Εξωτερικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Δημοτικό Συμβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Άρειος Πάγος, Εφετείο, Πρωτοδικείο, Αρχαιολογική Εταιρία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Ιατρική Εταιρία, Ιατρικό Συνέδριο, Διευθυντές, Δημοτική εκπαίδευση, Αστυνομία, Β. Πολυτεχνείο, Β. Τυπογραφείο, Ριζάρειος Σχολή, Γαλλική Σχολή, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος Αθηναίων, Έφοροι, Γυμνασιάρχες, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, καθήκοντα, τάξη,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, πανηγυρικός, λόγος, πρυτανικές αρχές, εγκατάσταση, πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα, αποστολή, διανομή, βουλευτές,
Ολύμπια, τελετή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, καθηγητές, εκλογή, έκθεση, δαπάνη, Υπουργείο Εσωτερικών, έγγραφο,
πρυτανικές αρχές, εγκατάσταση, τελετή, πρόσκληση, Πρόεδρος υπουργικού συμβουλίου, Υπουργοί, Πρόεδροι, Διευθυντές, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Εορτασμός Τριών Ιεραρχών, ευεργέτες, μνημόσυνο, τελετή, ονόματα, μνημονευθέντες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος, πρόσκληση, ανώτατες αρχές, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βαρβάκειο Λύκειο, αγιασμός, εγκαίνια, βραβεία, μαθητές, γενικές εξετάσεις, πρόσκληση, πρύτανης, καθηγητές,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Επέτειος εορτή καθιδρύσεως, 20η Μαΐου 1860, Παναγιώτης Ρομπότης, ανάθεση, πανηγυρικός λόγος, πρόσκληση, ανώτατες αρχές, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, καθήκοντα, τάξη,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρόεδρος Βουλής, πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα, αποστολή, διανομή, βουλευτές,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
τελετή, χαρακτήρας, αντιπρόσωπος, εκλογή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, άδεια, ποσό, διαγωνισμός, συγγραφή, πορεία, εικοσιπενταετηρίδα,
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αρσάκειο, παρθεναγωγείο, εξετάσεις, πρόσκληση, παρουσία, πρύτανης, γραμματέας,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, πρύτανης, Αρχιεπίσκοπος Σπάρτης, προεδρεύων Ιεράς Συνόδου, Θεόδωρος Μανούσος, αποβίωση, εξόδιος ακολουθία, τιμές, αργυρός σταυρός Σωτήρος, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική σχολή, επικήδειος, εκφώνηση, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές, παρουσία.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49