Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59937 475 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και
διδασκαλίας

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
403.3
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Δημήτριος Σ. Στρούμπος, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, αίτημα, έκδοση, χρηματικό ένταλμα,
κοινοποίηση, κεντρικό ταμείο, πληρωμή.

1


2


3


4