Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59940 738 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
311.1
Extent:
38 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην ιταλική γλώσσα και πέντε σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Εφορία της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Γ.Α. Κοσμητής, βιβλιοφύλακας, αποστολή, πρυτανεία, κατάλογος, βιβλία, δωρεά,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Νικόλαος Κωστής, απόγονοι, δωρεά, βιβλία, βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο, παραλαβή, μνήμη, δωρητής,
Ακαδημία Επιστημών, Βιέννη, αποστολή, βιβλία, παραλαβή, έφορος, βιβλιοθήκη,
επιστάτης, τελωνείο Αθηνών, παραλαβή, βιβλία, αποστολή, Τεργέστη, τέλος, ελεύθερο, παραλαβή,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Γρηγόριος, Μητροπολίτης Χίου, αντίτυπα, πόνημα,
τίτλος, Περί της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου επί των εν Βουλγαρία Ορθοδόξων εκκλησιών, τίτλος, La voix de la verita par un Chretien Orthodox, παραλαβή,
Ναύσταθμος Πόρου, διευθυντήριο, βιβλία, παραλαβή, Αγγλία, αποστολή, πανεπιστήμιο, έφορος, βιβλιοθήκη,
ενημέρωση
G. A Mano, βιβλίο, τίτλος, L’ Orient rendu à lui-même,
επιστολή, πρύτανης,
Β. Ε. Κόττιγγ, διδάκτορας, ιατρική, γραμματέας, ιατρική εταιρεία, Μασσαχουσέτη, δωρεά, βιβλία, Βερνάρδος Ρέζερ, αρχίατρος, παράδοση, πανεπιστήμιο, επιστολή, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, επιστολή, ευχαριστήρια,
Εφορία της Δημόσιας και της του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης, Γ.Α. Κοσμητής, βιβλιοφύλακας, παραλαβή, βιβλία,
Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος των βιβλιοθηκών, παραλαβή, κιβώτιο, βιβλία, πίνακες,
Α.Π. Ανάργυρος, πρόξενος, Λιβόρνο, επιστολή, Υπουργείο Εξωτερικών, δωρεά, συλλογή, αρχαία αιγυπτιακά μνημεία, βιβλία,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση,
Νικόλαος Μεταξάς, δωρεά, βιβλίο, θεολογία,
Άγγελος Γιαννικέσης, πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, δωρεά, βιβλιοθήκη, Βενέδικτος Κραλίδης, Μητροπολίτης Δαλματίας, διαθήκη, προσβολή, έγκυρος, γνωστοποίηση,
Κληροδότημα Κων/νου Βέλλιου, επιτροπή, αναφορά, ενημέρωση,
Δ. Χατζίσκος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοινοποίηση.
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, επιστολή, Άγγελος Γιαννικέσης, πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, πληροφορίες, παραλαβή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38