Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59948 727 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
25.4
Extent:
33 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Δημήτριος Χατζίσκος, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
έγκριση, απόφαση, αύξηση, μισθός, Μιχαήλ Ποτλής, Στέφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Νικόλαος Κοτζιάς, κοινοποίηση,
Ανδρέας Ζυγομαλάς, Γενικός Πρόξενος Σμύρνης, έγγραφο, Υπουργείο των Εξωτερικών, ερώτημα, απόφοιτοι, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, εγγραφή, εξετάσεις, απαλλαγή, κανονισμός, διατάξεις, εφορεία, αναφορά, ονόματα, διδάσκοντες,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, κοινοποίηση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, πληρωμή, δαπάνες,
αναφορά, προϋπολογισμός έξοδα, λειτουργία, υποβολή, αίτημα, έκδοση, χρηματικό ένταλμα,
Ανδρέας Μοσχονάς, βοηθός, μισθός, αύξηση, απόφαση, κοινοποίηση,
Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας, μισθός, αύξηση, απόφαση, κοινοποίηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
Απόστολος Χριστοδούλου, φύλακας (κλητήρας), φυσιογραφικό μουσείο, αίτημα, μισθός, αύξηση, κοινοποίηση,
Θεόδωρος Ορφανίδης, αίτημα, χορήγηση, συνδρομή, έρευνες, βοτανικές, πλουτισμός, φυτολόγιο, υποβολή, έκθεση, πεπραγμένα,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, διδασκαλία, συγγράμματα, έξοδα, προϋπολογισμός πληρωμή, αίτημα
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, υποβολή, κατάσταση, δαπάνες, αποδείξεις,
Γεώργιος Παπασλιώτης, έγκριση, Βιέννη, Ελληνικό Προξενείο, επιστολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33