Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59968 469 Read counter

Title:
Παθολογικό Ταμείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1861-1862
Usher Number:
358.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παθολογικό Ταμείο
Other subject categories:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικό-παθολογικό μουσείο, αίτημα, κατάσταση, έξοδα, πληρωμή, έγκριση, χρηματικό ένταλμα, παραλαβή.

1


2


3