Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59970 477 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
408.3
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, χημεία, διδασκαλία,
έξοδα, πληρωμή, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο, έκδοση,
επιστάτης, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, σκεύη, χημείο, παράδοση, τέλος, ελεύθερο.

1


2


3


4