Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59981 658 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
225.4
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Γεώργιος Σκουζές, πληρεξούσιος, Θεόδωρος Ροδοκανάκης, διαγώνισμα, φιλολογικό, διετία, διαδικασία, όροι, κρίση, αγωνοθέτες, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης, κριτές, ορισμός, πρόγραμμα,
Κωνσταντίνος Νικόδημος, πλοίαρχος, Β. ναυτικό, διαγώνισμα, έναρξη, κανονισμός, εφημερίς της Κυβερνήσεως, έτος, 1859,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Αμβρόσιος Ράλλης, διαγωνισμός, ποιητικός, έκθεση, βραβείο,
ποίημα, τίτλος, Αρματωλός, Γεώργιος Σταυρίδης, ποιητής, έκδοση, κρίση, δαπάνη, χρηματόδεμα, Τεργέστη, αποστολή, παραλαβή, τελετή, πρόσκληση, Αθανάσιος Μιαούλης, Πρωθυπουργός,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργοί, Ναυτικών, Στρατιωτικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Πρόεδροι, Βουλή, Γερουσία, Ιερά Σύνοδος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Άρειος Πάγος, Αρχαιολογική Εταιρία, Ιατρικό Συνέδριο, Δημοτικό Συμβούλιο, Ιατρική Εταιρία, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Δήμαρχος Αθηναίων, Διευθυντές, Αστυνομία Αθηνών και Πειραιώς, Δημοτική παιδεία, Β. Τυπογραφείο και Νομισματοκοπείο, Β. Πολυτεχνείο, Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή, Γαλλική σχολή, Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα, Ελληνικό λύκειο, Έφοροι, Δημόσια και της του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης, Αρχαιότητες, Βοτανικός κήπος και Β. Δενδροκομείο, Γυμνασιάρχες, καθηγητές σχολείων, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές,
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Ευθύμιος Καστόρχης, εκλογή, μέλη, επιτροπή, κρίση, κοινοποίηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31