Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59998 430 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   
Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
187.1
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνονται τα έγγραφα με θέμα: Προγράμματα μαθημάτων χειμερινού και θερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1862-63, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
πρόγραμμα, μαθήματα, εξάμηνο, χειμερινό, έγκριση, δημοσίευση,
πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, καθηγητές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα,
Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
πρόγραμμα, μαθήματα, εξάμηνο, θερινό, έγκριση, δημοσίευση,
πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, καθηγητές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα,
Νικόλαος Δραγούμης, υπουργός των εξωτερικών,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, μαθήματα, κατάλογος, Πανεπιστήμιο Βίρτσμπουργκ (Julius-Maximilians-Universität).

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26