Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:60017 497 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
120.4
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Επιστημονικά Συνέδρια, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
The digital material of the item is not available.