Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60022 494 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
403.4
Extent:
24 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, εργαλεία, αγορά, Φυσικό Ταμείο, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, J. Duboscq, φυσικά όργανα, αποστολή, κτηματολόγιο, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, Πειραματική Φυσική
The digital material of the item is not available.