Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60025 561 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
303.2
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αστυκλινική, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Αστυκλινική, Δημήτριος Ορφανίδης, διευθυντής, φάρμακα, κλινική διδασκαλία, εργασίες, έκθεση
The digital material of the item is not available.