Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:60028 499 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
313.1, 313.2
Extent:
212 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης,
Nομισματικό Mουσείο, Eθνική Bιβλιοθήκη, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Ιόνιος Πολιτεία, Γεώργιος Χαρώνης, συλλογή, προσφορά, Γ. Παπαδόπουλος, χειρόγραφο, «Ερμηνεία της ζωγραφικής επιστήμης», βιβλιοφύλακας, Μιχαήλ Ποτλής, δημοπρασία, βιβλία, χειρόγραφα, Μιχαήλ Σχινάς, βιβλία, κατάλογος, Φίλιππος Ιωάννου, Θεόδωρος Ορφανίδης, Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητές, επιτροπεία, κανονισμός, παράβαση, βασιλικό διάταγμα, Γεώργιος Μιστριώτης, δημοσίευση, αναφορά, αντίτυπα, αγορά, Κωνσταντίνος Κωστής, Ποινικού δικαίου, Αναστάσιος Γούδας, διδάκτωρ, συγγραφή, φιλολογικό έργο, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Κύριλλος Αθανασιάδης, αρχιμανδρίτης, έξαρχος, βιβλία, αποστολή, δελτία, Β΄ Γυμνασίο, Αθήνα, Νικόλαος Νικοκλής, δωρεά, Ευαγγέλιο, χειρόγραφα, Υπουργείο Εξωτερικών, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός, διεθνείς συνεργασίες, Βρετανικό Μουσείο, Winter Jones, δωρεά, τόμος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, βιβλιοθήκη, ταξινόμηση, παραγγελία, γυμνάσιο, Χαλκίδα, Ευάγγελος Κοφινιώτης, προσφορά, λατινική γραμματική, Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, φοιτητές, κατάλογος, κληρικοί, αντίτυπο, σύγγραμμα, Λέων Μελάς, Παναγιώτης Παυλίδης, γραμματική, Εβραϊκή γλώσσα, Θεόκλητος Βίμπος, Αντώνιος Μιαούλης, αίτημα, συγγράμματα, χορήγηση, Παναγιώτης Παυλίδης, φοιτητές, κατάλογος, αντίτυπα, χορηγία, Εβραϊκή γραμματική, Λέων Μελάς, Χριστιανισμός, μελέτη, Θεολογική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, κληρικοί, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, δωρεά, Στρασβούργο, βιβλιοθήκη, διεθνείς συνεργασίες, διατριβή, Θεόφιλος, μητροπολίτης, Αθήνα, Εταιρεία των φίλων του λαού, Αλέξανδρος Σούτσος, πρόεδρος, αίτηση, δωρεά, αντίτυπα, βιβλιοθήκη Παρρησιάδου, διαθήκη, βιβλία, καταγραφή, καθαρισμός, εγκυκλοπαίδεια, Ελένη Λευκίου, βιβλία, δωρεά, «Παλιγγενεσία», εφημερίδα, Αναστάσιος Βυθούλκας, ιερέας, διαθήκη, αντίγραφο, Ελληνικό Προξενείο, Λιβόρνο
The digital material of the item is not available.