Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60040 319 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
37.3
Extent:
136 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται έγγραφα του έτους 1872.
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Περικλής Πετράκης, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, έγκριση, προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, Φιλοσοφική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, βιβλία, κατάλογος, όργανα, πίστωση, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έξοδα, ελάττωση, πλουτισμός, εμπλουτισμός, συλλογές, διδασκαλία, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, δαπάνες, Παύλος Καλλιγάς, καθηγητής, απολογισμός, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, λογαριασμός, ταμείο, βιβλία, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Μαιευτική, βασιλικό διάταγμα, μισθός, αύξηση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, αίθουσα, καθαριότητα, μισθός, αύξηση, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Οφθαλμολογία, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Αρχαιολογία, Αθανάσιος Κουγιάς, προπαρασκευαστής, Ανατομία, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, γνωμοδότηση, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Αρχαιολογική Εταιρία, ετήσια συνδρομή, καταβολή, Τ. Βάσσος, Εταιρία «Επί σκοπόν βολής», οικονομική ενίσχυση, Ιωάννης Κουσουλάκος, κλητήρας, χρηματικό ποσό, χορήγηση, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, υπότροφος, Θεόδωρος Μανούσος, κληροδότημα, «Ευτέρπη», Φιλαρμονική Εταιρία, χρηματική συνδρομή, Αναστάσιος Σωτήλης (;), λοχαγός, αίτημα, παράβολο, επιστροφή, Νομική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136