Διάφορα

Subfolder uoadl:60047 287 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
38.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
αναφορά, βιβλία, πώληση, καθηγητές, κλητήρες, Πανεπιστήμιο

1


2