Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελοι 313.3, 313.4)

Subfolder uoadl:60064 698 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη (Υποφάκελοι 313.3, 313.4)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
313.3, 313.4
Extent:
262 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 20 έγγραφα στα Γαλλικά, 2 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Αγγλικά και 2 έγγραφα στα Ιταλικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα του έτους 1870.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, καθηγητές, συγγράμματα, κατάλογος, δωρεά, Στρασβούργο, βιβλιοθήκη, διεθνείς συνεργασίες, Παρίσι, έκθεση, τόμοι, Ζάκυνθος, βιβλιοθήκη, εμπλουτισμός, Ανανίας Βατοπεδινός, Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία, Κωνσταντινούπολη, πολλαπλά αντίτυπα, διανομή, γυμνάσια, Κατάλογος νομισματικής συλλογής Ιονίων νήσων, αποστολή, Αθήνα, Β΄ γυμνάσιο, Τρίπολη, γυμνάσιο, συγγράματα, κατάλογοι, Μεσολόγγι, γυμνάσιο, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη, Μεγάλη του Γένους Σχολή, Ευαγγελική Σχολή, Πάτρα, γυμνάσιο, Αθήνα, Α΄ γυμνάσιο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Παύλος Καλλιγάς, πρύτανης, Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων, αίτημα, δωρεά, «Κατάλογος αρχαίων νομισμάτων», Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, σύγγραμμα, χολέρα, αδελφοί Περρή, βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο, βίβλία, εξωτερικό, αγορά, προτάσεις, συγγράμματα, αποστολή, Πετρούπολη, Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη, διεθνείς συνεργασίες, πληρωμές, εντολές, Βασιλική Γεωγραφική Εταιρία, Λονδινο, Μ. Σπαρτάλης, πρόξενος, George Rolleston, καθηγητής, σύγγραμμα, αποστολή, Οξωνία, Μ. Δ. Καλαποθάκης, C. D. Yonge, λεξικό, αποστολή, Ιόνιος Βουλή, πρακτικά, Ιόνιος Πολιτεία, κώδικες, Εθνική Βιβλιοθήκη, δωρεά, Τελωνείο Αθηνών, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, ορυκτολογικά συγγράμματα, πρόταση, λογαριασμός, Βιέννη, Ιωάννης Χρυσοβέργης, Βιθυνία, χειρόγραφα, έλεγχος, Ηνωμένες Πολιτείες, έγγραφα, ανταλλαγή, F. P. Brewer, πρόξενος, Πειραιάς, Gauthier-Villars, βιβλιοπωλείο, Παρίσι, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, αίτημα, αγορά, μαθηματικά συγγράμματα, έντυποι κατάλογοι, αγγελίες, Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Μπολόνια, Τελωνείο Πειραιώς, βιβλία, βιβλιοδεσία, κατάλογοι, αγορές, βιβλία, κατάλογοι, αίτημα, λογοδοσία, αποστολή
The digital material of the item is not available.