Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60071 246 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1871-1872
Usher Number:
38.4
Extent:
179 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Πανεπιστήμιο, έσοδα, εξελεγκτική επιτροπή, έκθεση, Παύλος Καλλιγάς, Βασίλειος Λάκων, καθηγητές, Ν. Μελισσίδης, ελεγκτής, Εθνική Τράπεζα, επιθεώρηση, πρόταση, εισαγωγή, βιβλίο κτημάτων, γενικό ημερολόγιο, βιβλίο ετησίων χρήσεων, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, έσοδα, έξοδα, απολογισμός, έξοδα, μισθοδοσίες, υπότροφοι, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανικό Μουσείο, όργανα, εργαλεία, αγορά, βιβλία, προμήθεια, διδασκαλία, Αστυκλινική, επιτόκια, φόροι, βοηθήματα, ποιητικός διαγωνισμός, διπλώματα, τέλη, δάνεια, τόκοι, δαπάνες, πλατεία, διακόσμηση, αεριόφως, φωτισμός, οικοδομές, βιβλιοθήκη, Νομισματική Συλλογή, χημικές ασκήσεις, οικόπεδα, αγορά, απολογισμός, έσοδα, μετοχές, μερίσματα, δάνεια, καταθέσεις, τόκοι, κληροδοτήματα, χρεώστες, Εθνικό Δάνειο, ομολογίες, βιβλία, πωλήσεις, ακίνητα, πωλήσεις, πρόσοδοι, τέλη, Υπουργείο, ποιητικός διαγωνισμός, χημικές ασκήσεις, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, ισολογισμός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, προσωπικό, ονόματα, μισθοί, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, αίτημα, χρηματοδότηση, προκαταβολή, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, επιμελητής, Βοτανικό Μουσείο, συλλογές, πληρωμή, ζήτημα, Φυτολογικό Μουσείο, έφορος, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, έξοδα, εργασίες, διακοπή, αίτημα, επιμίσθιο, χορηγία, απόρριψη, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Αθανάσιος Κούμας, βοηθός, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, σύσταση, μισθοδοσία, αύξηση, Ιωάννης Βλέττας, προπαρασκευαστής, Γεώργιος Αθανόπουλος, βοηθός, Πανεπιστήμιο, συνδρομές, αιτήματα, προσφορές, Σύλλογος υπέρ Διαδόσεως των Ελληνικών Γραμμάτων, Ελληνική γλώσσα, διάδοση, Παρίσι, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρεσβευτής, Νοσοκομείο Αθηνών, ανάγκες, συνδρομή, μείωση, πληρωμές, εντολές, λογιστής, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Οφθαλμιατρείο, ευχαριστήριες επιστολές, περίθαλψη, διπλώματα, δικαιώματα, κλητήρες, Κ. Δημόπουλος, Ελένη Α. Λευκίου, χήρα, Αρχαιολογική Εταιρία, Φαρμακολογία, εγχώρια παραγωγή, συνεταιρισμός, καθηγητές, σύμβουλοι, απόρριψη, Άγιος Ισίδωρος, ναός, επισκευή, χαρτοποιείο, επιχείρηση, Ιωάννης Κουσουλάκος, κλητήρας, μισθός, αίτημα, οικονομική συνδρομή, εορτές, Γεώργιος Χατζόπουλος, ασθένεια, αίτημα, άδεια, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, εντολές, λογιστής, Τελωνείο Αθηνών

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179