Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60109 294 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.3
Extent:
241 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, υποβολή, έγκριση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, προϋπολογισμός, οικονομικές επιτροπές, κανονισμός, διδασκαλία, έξοδα, συλλογές, πλουτισμός, εμπλουτισμός, προσθήκες, όργανα, βιβλία, φοιτητές, ασκήσεις, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, αίτημα, πίστωση, απόρριψη, έγκριση, εργασίες, διακοπή, ανακοίνωση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, έκθεση, προϋπολογισμός, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, δαπάνες, μείωση, τακτικές πρόσοδοι, περιορισμός, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, έξοδα, πιστώσεις, καθηγητές, σημειώσεις, προϋπολογισμός, απολογισμός, εξελεγκτική επιτροπή, Ν. Μελισσίδης, λογιστής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Πανεπιστήμιο, λογαριασμός, μισθοδοσία, αύξηση, καθηγητές, Διονύσιος Αιγινήτης, Θεόδωρος Αφεντούλης, Νικόλαος Σαρίπολος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ηλίας Ψαρίδης, βοηθός, Γ. Χατζόπουλος, προπαρασκευαστής, ασθένεια, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, επιμίσθιο, Φώτιος Νικολάου, νυχτοφύλακας, αίτημα, μισθός, αύξηση, Παρίσι, παραγγελίες, έπιπλα, πληρωμές, εντολές, Αδελφότητα Μεγάλης του Γένους Σχολής Ξηροκρήνης, Κωνσταντινούπολη, κανονισμός, λογοδοσία, κληροδοτήματα, μερίδιο, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241