Διάφορα

Subfolder uoadl:60116 325 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
41.1
Extent:
26 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Εταιρία Αεριόφωτος, Αθήνα, αεριόφως, Γ. Θεολόγος, πρόεδρος, Διοικητικό Συμβούλιο, «Καταστατικόν της Εταιρίας του Αεριόφωτος Αθηνών», έντυπο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26