Σχολές

Subfolder uoadl:60183 460 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
26.4
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αναφορές, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, εξετάσεις, πρακτικές, αρμόδια αρχή, Ιατροσυνέδριο, υπουργείο των Εσωτερικών, ψήφισμα,
κοινοποίηση, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή,
Αθανάσιος Αναστασίου, αίτημα, υποβολή, εξετάσεις, πρακτικές, οδοντίατροι,
Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
ερωτήματα, κοσμήτορες, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, θέματα, εξετάσεις, πρόγραμμα, μαθήματα, παραδόσεις, υφηγητές, προσόντα, υποτροφίες, διδάκτορες, συνεδρίαση, καθηγητές, γνωμοδότηση,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή,
Στέφανος Κουμανούδης, Αθανάσιος Ρουσόπουλος,
εξετάσεις, διδακτορικές, Κωνσταντίνος Νεστορίδης,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, συνεδρίαση, πρακτικά, διαφωνία, Δημήτριος Βερναρδάκης, Αναστάσιος Γεννάδιος, κοινοποίηση, υπουργείο
Δημήτριος Γ. Ράλλης, έκθεση, Σύγκλητος, επεισόδια, μάθημα, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή, γνωμοδότηση, αίτηση, εξαίρεση, κατάταξη, Ισραηλίτες, Χαλκίδα, Εθνοφυλακή,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Παναγιώτης Κυριακός, αίτηση, κατάταξη, φάλαγγα, πανεπιστήμιο, διαβίβαση, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή.
The digital material of the item is not available.