Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:60190 351 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
44.3
Extent:
235 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1873.
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, προϋπολογισμός, δαπάνες, περιορισμός, οικονομική επιτροπή, διαχείριση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, υποβολή, οικονομία, έξοδα, περιορισμός, έσοδα, μετοχές, μερίσματα, δάνεια, τόκοι, διπλώματα, τέλη, πρακτικές ασκήσεις, πρόσοδοι, ποιητικός διαγωνισμός, έξοδα, υπάλληλοι, μισθοδοσία, Φυσιογραφικό Μουσείο, Φυτολογικό Μουσείο, όργανα, προμήθεια, Σχολές, διδασκαλία, έξοδα, Αστυκλινική, βιβλία, προμήθεια, επισκευές, Πανεπιστήμιο, οικίες, οικοδομές, φόροι, συνδρομές, βοηθήματα, ποιητικός διαγωνισμός, διπλώματα, τέλη, δάνεια, τόκοι, Νομισματική Συλλογή, έπιπλα, πίνακες, προϋπολογισμοί, αποστολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Φυτολογικό Μουσείο, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, καθηγητές, διδασκαλία, έξοδα, προϋπολογισμοί, Φιλοσοφική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Νομική Σχολή, εξελεγκτική επιτροπή, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, λογιστικά καθήκοντα, απολογισμός, Πανεπιστήμιο, ταμείο, λογαριασμός, μισθός, αύξηση, καθηγητές, Σπυρίδων Φιντικλής, Βασίλειος Λάκων, Εμμανουήλ Κόκκινος, Παύλος Καλλιγάς, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Αντώνιος Βιτσάρης, Νικόλαος Δαμασκηνός, Ιωάννης Παπαδάκης, καθηγητής, χρέος, κρατήσεις, εξόφληση, σύνταξη, Φώτιος Γεωργίου, φύλακας, αίτημα, μισθός αύξηση, Παναγιώτης Κονδύλης, προπαρασκευαστής, μισθός, αύξηση, Παναγιώτης Κυριακός, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη, Ζωγράφειος Ελληνική Βιβλιοθήκη, χρηματικά βοηθήματα, αιτήματα, Σύλλογος των Μεσαιωνικών Σπουδών, Κωνσταντινούπολη, κανονισμός, έντυπο, «Αθήναιον», περιοδικό, ναός, ίδρυση, Δημητριάδα, Οφθαλμιατρείο, Πολιτικό Νοσοκομείο, Αρχαιολογική Εταιρία, Αθήνα, L’Association pour l’Encouragement des Études Grecques, Παρίσι, Περρής, τυπογράφος, λογοδοσία, δαπάνες, πληρωμές, εντολές, γραφική ύλη, λογαριασμός, χρηματικά εντάλματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235