Εκπαίδευση [Υποφάκελος 45.2 (Πρακτική εξέταση ιατρών και αιτήσεις φοιτητών)]

Subfolder uoadl:60206 347 Read counter

Title:
Εκπαίδευση [Υποφάκελος 45.2 (Πρακτική εξέταση ιατρών και αιτήσεις φοιτητών)]
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
45.2
Extent:
245 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Παναγιώτης Κυριακός, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, πρακτικές εξετάσεις, δοκιμασία, ιατρικό επάγγελμα, διδάκτορες, ονόματα, πιστοποιητικά, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, βεβαιώσεις, φοιτητές, εισιτήριο, ανανεώσεις, εξετάσεις, διδάκτορες, τελειόφοιτοι, μητρώο, εγγραφές, ακροάσεις, φοίτηση, αιτήσεις, αντίγραφα, πτυχία, απολυτήρια, επίθετο, αλλαγές, ασθένεια, καθυστερήσεις, εξετάσεις, εξέταστρα, παράβολο, απαλλαγές, μετεγγραφές, αναφορά, φοιτητές υπογραφές, παραδόσεις, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, επανέναρξη, ταραχές, Ποινικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, καθηγητής, έλλειψη, αίτημα, αναπλήρωση, φοιτητές, Πάτρα, γυμνασιάρχης, πλαστογραφία, απολυτήριο, Πλημμελειοδικείο, καθομολογήσεις, διδάκτορες, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245