Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:60208 512 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1863-1864
Usher Number:
190.2
Extent:
115 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 1 έγγραφο του έτους 1861 και 1 έγγραφο του έτους 1868.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
διορισμος, παύση, καθηγητές, υφηγητές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσευως, Αθανάσιος Πετσάλης, υπουργός, Βασίλειος Λάκων, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Ι. Παπαζαφειρόπουλος, υπουργός, Θεόδωρος Αρεταίος, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, ορκωμοσία, καθηγητές, προσωπικό, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Μάρκος Μοσχάτος, ιερέας, όρκος, βοηθοί, Μ. Ποτλής, υπουργός, Δημήτριος Βερναρδάκης, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, Β. Νικολόπουλος, υπουργός, Παναγιώτης Ρομπότης, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Βασίλειος Λάκων, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, Σπυρίδων Φιντικλής, διορισμός τακτικός καθηγητής, Α. Μαυρομιχάλης, υπουργός, υφηγητές, Εμμανουήλ Κόκκινος, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Διομήδης Κυριακός, αφαίρεση διδασκαλίας, διοικητικό δίκαιο, Αντώνιος Βάστας (Μπάστας), διορισμός έκτακτος καθηγητής, Φίλιππος Ιωάννου, διορισμός, τακτικός καθητής, Α. Κουμουνδούρος, Δημήτριος Σεμιτέλος, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, Θεόδωρος Αρεταίος, έκτακτος καθηγητής, απαλλαγή, αστυκλινική υπηρεσία, επιστροφή, Α. Λόντος, υπουργός, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, έκτακτος καθηγητής, Βασίλειος Λάκων, τακτικός καθηγητής, ορκωμοσία, Ιωάννης Χατζίσκος, υφηγητής, διδασκαλία, έγκριση, Ευθύμιος Καστόρχης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Πέτρος Περβάνογλους, υφηγητής, Δημήτριος Κοκκίδης, υφηγητής, έγκριση, αίτηση, διδασκαλία, αστρονομικά μαθήματα, δοκιμασία, Δημήτριος Στρούμπος, τακτικός καθηγητής, Ιωάννης Παπαδάκης, τακτικός, καθηγητής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, υφηγητής, έγκριση, διδασκαλία, ώρες, πρόγραμμα, σύμπτωση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, υφηγητής, έγκριση, δοκιμασία, αίτημα, διπλωμα, Φαρμακευτική, διδασκαλία, Χημεία, Φιλοσοφική Σχολή, Αλκιβιάδης Κρασσάς, υφηγητής, επιλογή, Δημήτριος Σεμιτέλος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, αντικατάσταση, Σπυρίδων Φιντικλής, τμηματάρχης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διορισμός, Δημήτριος Χατζερής, αίτημα, καθηγεσία, διδασκαλία, Φιλοσοφία, Έλληνες Φιλόσοφοι, Φ. Πανάς, παραίτηση, αποδοχή, Σταμάτιος Κρίνος, τακτικός καθηγητής, απόλυση, Σπυρίδων Φιντικλής, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Φίλιππος Ιωάννου, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Παναγιώτης Ρομπότης, τακτικός καθηγητής, διορισμός, Δημήτριος Σεμιτέλος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Βασίλειος Λάκων, τακτικός καθηγητής, ορκωμοσία, Αντώνιος Βάστας (Μπάστας), έκτακτος καθηγητής, απαλλαγή, Θεόδωρος Αρεταίος, έκτακτος καθηγητής, διορισμός, Μ. Χατζή Μιχάλης (Χατζημιχάλης), βοηθός ιατρός, Αστυκλινική, διορισμός, αντικατάσταση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115