Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού

Subfolder uoadl:61090 536 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1865-1866
Usher Number:
120.2
Extent:
2 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αμβέρσα, αρχαιολογική σύνοδος, συνέδριο, Αρχαιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτωρ, καθηγητές, Πέτρος Περβάνογλους, υφηγητής, αίτημα συμμετοχής, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης

1


2