Ανατομείο

Subfolder uoadl:61792 488 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1876-1877
Usher Number:
355.1Β
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης

1


2


3