Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:61898 539 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
197.5
Extent:
114 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 5 έγγραφα του έτους 1859.
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
πίνακες, παραδόσεις, μηνιαίος έλεγχος, καθηγητές, ονόματα, μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάϊος, ηφηγητές, διδασκαλία, έναρξη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, αναπλήρωση, Συνταγματικό Δίκαιο των Εθνών, Διομήδης Κυριακός, ασθένεια, επιμίσθιο, Φιλοσοφική Σχολή, Κλασσική Φιλολογία, Φιλολογικό Φροντιστήριο, Ευθύμιος Καστόρχης, κοσμήτωρ, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Φιλολογικό Τμήμα, μαθήματα, σχέδιο, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Φίλιππος Ιωάννου, Σπυρίδων Φιντικλής, καθηγητές, διορισμός, Φιλολογικό Φροντιστήριο, διδάσκοντες, αριθμός, προσδιορισμός, κανονισμός, μαθήματα, κατάλογος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Στεφανος Κουμανούδης, Κωνσταντίνος Κόντος, Αναστάσιος Γεννάδιος, καθηγητές, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, καθηγητής, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Δημήτριος Βερναρδάκης, παραδόσεις, διακοπή, αίτια, αναφορά, Παύλος Καλλιγάς, καθηγητής, ένορκος, κλήρωση, αίτημα, απαλλαγή, έλεγχος, βασιλικό διάταγμα, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, προσωρινός κανονισμός, Πανεπιστήμιο, Δαμιανός Γεωργίου, ένορκος, κλήρωση, απαλλαγή, αίτημα, Π. Ευστρατιάδης, γενικός έφορος αρχαιοτήτων, αρχαιότητες, Ιωάννης Παπαδάκης, Σπυρίδων Φιντικλής, καθηγητές, επίσκεψη, επιθεώρηση, γυμνάσια, Ζήκος Ρώσης, υφηγητής, Ομιλητική και Εγκυκλοπαίδεια της Θεολογίας, Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγητής, παραδόσεις, απουσία, αναφορά, βασιλικό διάταγμα, καθηγητές, παρουσίες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114