Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:61904 481 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
403.3
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ταμείο Φυσικών Οργάνων, διδασκαλία, δαπάνες, Φυσική, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, όργανα, αγορά, ζήτημα, πληρωμή, αιτήματα, Jules Dubosq, Παρίσι, απόδειξη, Πειραματική Φυσική, οπτικά όργανα, Barthelemy Bianchi, Τελωνείο Αθηνών, παραλαβή, Γαλλία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19