Ανατομείο

Subfolder uoadl:61905 547 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
580Β.5
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, διευθυντής, Ανατομείο, Ανατομία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα

1


2