Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:61911 538 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
306.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία και Συνταγολογία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4