Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:61912 629 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
311.3
Extent:
182 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά, 4 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, βιβλία, Φυσιογραφικό Μουσείο, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή, Ιατρική Σχολή, βιβλία, περιοδικά, κατάλογοι, τιμές, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Λειψία, Ιωάννης Περβάνογλους, υφηγητής, βιβλιοφύλακας, Πανεπιστήμιο, βιβλιοθήκη, δωρεές, συγγραφείς, προϋπολογισμός, έγκριση, χρήματα, Αικατερίνη Μερκάτη, δωρεά, Αλέξανδρος Βενιζέλος, καθηγητής, βιβλιοθήκη, προξενείο, Βλαχία, Βουκουρέστι, προβλήματα, χώρος, θέρμανση, έλλειψη, Δημήτριος Παρρησιάδης, βιβλιοθήκη, παραχώρηση, Αιμίλιος Στεφφενχάγγεν (Emil Steffenhagen), ταξινόμος, εργασίες, έναρξη, γνωμοδότηση, έκθεση, βιβλιοθήκη, κατάσταση, διεθνείς συνεργασίες, Χριστιανία, Ακαδημία, Γοτίγγη, Βιβλιοθήκη, Αδόλφος Έλισσεν, γραμματέας, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, καθηγητής, δωρηθέντα βιβλία, Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερη βιβλιοθήκη, «Αυγή», εφημερίδα, βιβλιοδέτης, διένεξη, Βοστώνη, Αμερική, συμφωνητικό, επιμέλεια, ταξινόμηση, κατάλογος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, έφορος, C. Platner, Βερολίνο, Βιβλιοθήκη, βοηθός, Εθνική Βιβλιοθήκη, κανονισμός, χρήση, Giovanni Nocco, καθηγητής, Ιταλία, Τελωνείο Πειραιώς, Ιωάννης Αποστολόπουλος, Άνθιμος Μαζαράκης, βιβλία, Βιβλιοθήκη, αφιέρωση, Κωνσταντινούπολη, πρεσβεία, εμπορικό γραφείο, Ανδρέας Βενετσανόπουλος, γρμματέας, αποσφράγιση, παράδοση, Ιόππη (Γιάφα)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182