Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.3)

Subfolder uoadl:61924 289 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός - μισθοδοσία) (Υποφάκελος 32.3)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
32.3
Extent:
181 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 έγγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, Αστυκλινική, μισθοδοσία, νόμος ΦΛΣΤ, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, αναπλήρωση, επιμίσθιο, Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, καθηγητής, μάθημα, ανάθεση, αναφορά, μισθοδοσία, καθηγητές, πίνακες, μηνιαίος έλεγχος, παραδόσεις, παρουσίες, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Δημήτριος Σεμιτέλος, καθηγητής, μαθήματα, έναρξη, Διομήδης Κυριακός, δεδουλευμένα, μισθός, καθυστέρηση, ασθένεια, μισθοί, αύξηση, έγκριση, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, επιμίσθιο, μισθοδοσία, έκτακτο προσωπικό, Πανεπιστήμιο, Γραφείο, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, μισθοδοσία, καθυστέρηση, μισθοδοτικές καταστάσεις, αποστολή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, κρατήσεις, Ιωάννης Βλέττας, προπαρασκευαστής, αίτημα, μισθοδοσία, αύξηση, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγήτης, Ιωάννης Μαρμαράς, Χαράλαμπος Μαυροϊδόπουλος, κλητήρες, αίτημα, μισθοδοσία, αύξηση, Δημήτριος Βερναρδάκης, καθηγητής, παραδόσεις, διακοπή, επανάληψη, συνέπειες, δημόσιος λογιστικός νόμος, απολογία, αταξία, τιμωρία, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, ψήφιση, συνδρομές, ευχαριστίες, Οφθαλμιατρείο, Αρχαιολογική Εταιρία, αρχαιότητες, αγορά, Σύλλογος προς εμψύχωσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Παρίσι, E. Egger, καθηγητές, εταίροι, εγγραφή, Εθνική Βιβλιοθήκη, βιβλία, αγορά, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, καλλιγράφος, πληρωμή, δαπάνες, ερμάρια, κατασκευή, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, δαπάνες, πληρωμές, προϋπολογισμός, Κρήτες, βιβλία, αποστολή, Κωνσταντίνος Ασώπιος, καθηγητής, σύνταξη, Ιωάννης Σπεράντσας, υποψήφιος διδάκτωρ, εξετάσεις, οφειλή, Γεώργιος Παπασλιώτης, χορηγία, οικογένεια, Πανεπιστήμιο, φύλακες, πληρωμή, Παναγιώτης Παπαναούμ, πρόξενος, Λειψία, Α. Έλλισσεν (A. Ellissen), εξόφληση, Ηρακλης Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, δωμάτιο, ενοίκιο, ταριχευτής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181