Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:61933 673 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
191.3
Extent:
163 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πανάρετος Κωνσταντινίδης, υφηγητής, διορισμός, Πατρολογία, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Δημήτριος Κοκκίδης, Αστρονομία, Νεοκλής Καζάζης, υφηγητής, διορισμός, Χαρίλαος Αγγελάκης, υφηγητής, διορισμός, Διοικητικό Δίκαιο, Ιγνάτιος Μοσχάκης, υφηγητής, διορισμός, Εκκλησιαστική Ρητορική, Ζήκος Ρώσης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, κατηγορίες, Λειψία, βεβαιώσεις, Ludwig Rohn, βιβλιοπώλης, Σπυρίδων Σούγκρας, υφηγητής, καταγγελία, εξέταση, πρωτόκολλα, Εμμανουήλ Δραγούμης, Χρίστος Ράλλης (Χρήστος Ράλλης), Ιωάννης Πρωτόδικος, διδάκτορες, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, διορισμός, Ιατροδικαστική και Πειραματική, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητής, δοκιμασία, διορισμός, Ελληνική Ιστορία, Ελληνική Γραφογνωσία, Χρίστος Παπαδόπουλος (Χρήστος Παπαδόπουλος), υφηγητής, διορισμός, Δημήτριος Καρεκλής, υφηγητής, διορισμός, Γυναικολογία, Γεώργιος Τζανετόπουλος, υφηγητής, Περικλής Πατρίκιος, υφηγητής, διορισμός, Εξωτερική Παθολογία ή Χειρουργία, Τιμολέων Λούης, υφηγητής, διορισμός, Χειρουργία, Χαρίλαος Ολύμπιος, υφηγητής, δοκιμασία, διορισμός, Ανατομία, Στυλιανός Κωνσταντινίδης, υφηγεσία αίτημα, Λατινική Φιλολογία, Τιμολέων Αδαμόπουλος, υφηγητής, Πολιτική Οικονομία, έδρα, σύσταση, αίτημα, καθηγητές, πληροφορίες, διορισμός, μεταβολές, παράσημο του Σωτήρος, βαθμός, κατάλογος, σύσταση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163