Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:61936 426 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
175.3
Extent:
76 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1883.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, δημόσιος διαγωνιμός, χηρεύουσα θέση, αναπλήρωση, Σωτήριος Τσολάκης, βοηθός, Παθολογική Ανατομία, επιλογή, ορκωμοσία, Παύλος Ιωάννου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, κανονισμός, πρακτικά μαθήματα, βοηθοί, Π. Αναγνωστόπουλος, βοηθός, Χειρουργική Κλινική, Βασίλειος Δράκος, βοηθός, Κλινική Συφιλιδολογία, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, σύσταση, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, βοηθοί, διορισμός, επιλογή, όροι, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, σύσταση, Γ. Ζιάβρας, διδάκτωρ, βοηθός, Γραφείο, υπηρεσία, απαλλαγή, Αλέξανδρος Αλεξάκης, διορισμός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ορκωμοσία, Α. Ζωγράφος, υφηγητής, Δημοσιονομία, γραμματέας, διορισμός, Γκίκας Δοκός, υπηρεσία, απαλλαγή, καθηγητικός βαθμός, τιμητικός τίτλος, Βοτανικό Μουσείο, βοηθός, Ανδρέας Παπανδρέου, καθαριστής, Φυσικό Ταμείο, διορισμός, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, σύσταση, Στέφανος Τινακοβίκης (Στέφανος Ντινακοβίκης), φύλακας, Ορυκτογνωστικές και Γεωλογικές συλλογές, διορισμός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Γ. Δασκαλάκης, κλητήρας, Χημείο, απόλυση, Ι. Τρικαλιανός, αίτημα, Χρήστος Δροσίνης, ταμίας, Πανεπιστήμιο, διορισμός, Ταμείο, παράδοση, Γεώργιος Δρόσος, προσωρινός ταμίας, «Κανονισμός του Λογιστικού των Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου», έντυπο, Γ. Δασκαλάκης, κλητήρας, Χημείο, επίπληξη, Δ. Παπαϊωάννου, κλητήρας, Πανεπιστήμιο, διορισμός, ορκωμοσία
The digital material of the item is not available.