Σχολές

Subfolder uoadl:61969 306 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
32.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Καμμένη, ηφαίστειο, Θήρα, Ιωάννης Σούτσος, καθηγητής, Πολιτική Οικονομία, επιστροφή, εξετάσεις, Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Όθων Πυλαρινός, καθηγητής, παραίτηση, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, βιβλία, αγορά, επιτροπή, Ιωάννης Σακελλίων, Άθως, μονές, χειρόγραφα, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13