Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:61970 278 Read counter

Title:
Επιστημονικές Συλλογές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
32.3
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συλλογές
Other subject categories:
Δωρεές
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, επιστημονικές συλλογές, σκεύη, Γαλλία, Τελωνείο Αθηνών, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Στυρία, Gleichenberg, διεθνείς συνεργασίες, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνική Ακαδημία, Gratz, βιβλία, συλλογές, αποστολή, Βιέννη, Πρεσβεία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10