Παραρτήματα

Subfolder uoadl:61971 272 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
32.3
Extent:
1 σελίδα
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Το περιεχόμενο του φακέλου έχει αντιστοιχηθεί σε άλλες συναφείς ειδικές συλλογές.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές

1