Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:62038 572 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
359.3
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Ιόνιες νήσοι, συλλογή, νομίσματα, αγορά

1


2


3


4


5