Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:62040 587 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
316.4, 316.5
Extent:
276 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στους υποφακέλους 6 έγγραφο στα Γερμανικά και 1 έγγραφο στα Γαλλικά. Περιέχονται, επίσης, κατάλογοι με τίτλους βιβλίων σε διάφορες γλώσσες.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Πετρούπολη, Ελληνική Πρεσβεία, Συμβουλίδης, βιβλία, αποστολή, κώλυμα, Ελένη Συμβουλίδου, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Εθνική Βιβλιοθήκη, Νομισματικό Μουσείο, Εφορία, έκθεση, πεπραγμένα, προσθήκες, Μιχαήλ Δέφνερ, βιβλιοφύλακας, Χαρίλαος Μελετόπουλος, έφορος, αιτήματα, συγγράμματα, παραχώρηση, χορηγία, πενία, οικονομική δυσχέρεια, φοιτητές, φιλεκπαιδευτική αδελφότητα, Καβάλα, αναγνωστήριο, σύσταση, δυσκολίες, «Οι Φίλιπποι», φιλεκπαιδευτική αδελφότητα, Δοξάτο, «Αι Μούσαι», φιλολογικός σύλλογος, Αθήνα, Παναγιώτης Αντωνίαδης, Αριστείδης Αντωνιάδης, φοιτητής, θάνατος, βιβλία, πώληση, κατάλογοι, κόστος, φιλολογικοί σύλλογοι, Κωνσταντινούπολη, Παύλος Ιωάννου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, ιατρικά περιοδικά, αγορά, αίτημα, φιλεκπαιδευτικός σύλλογος, Αδριανούπολη, Πέτρος Πορφυρόπουλος, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, βιβλιοθήκη, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Τελωνείο Πειραιώς, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη, βιβλιοθήκη, βιβλία, αίτημα, Πανεπιστήμιο, καθηγητές, συγγράμματα, Υπουργείο Εσωτερικών, κατασκευές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Wiegel, βιβλιοπώλης, Λειψία, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Χριστιανία, Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργασίες, δωρεά, αποστολή, καθηγητές, επιτροπή, έλεγχος, Σπυρίδων Φιντικλής, Δημήτριος Σεμιτέλος, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητές, επιτροπή, έλεγχος, λογοδοσία, αντίτυπα, αποστολή, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, κοσμήτορες, σύσκεψη, βιβλία, αγορά, Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητής, διδασκαλία, συγγράμματα, αγορά, πανομοιότυπα χειρόγραφα, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, Υπουργείο Εσωτερικών, μελισσοκομεία, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, προσφορά, λογοδοσίες, πλήρης συλλογή, «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», παραγγελίες, έκπτωση, νέος κατάλογος, σύνταξη, υπάλληλοι, πρόσληψη, εφημερίδες, εξωτερικό, αγορά, Karl Wilberg, βιβλιοπωλείο, Αθήνα, παραγγελίες, λογαριασμοί, Β. Καμπουράκης, Ιάκωβος Σουλτς, Κ. Βούρλης, Στ. Μπαφούρης, Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος, βιβλιοδέτες, Ιωνίδες, οικογένεια Ιωνιδών, δωρεά, αξιοποίηση, προτεινόμενα συγγράμματα, κατάλογος, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Φιλοσοφική Σχολή, περιοδικά συγγράμματα, Ιούλιος Σμιτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, πίνακες, χάρτες, Σελήνη, αποστολή, Λονδίνο, Λειψία, βιβλία, δανεισμός, Τεργέστη, φορτωτική, Βρετανικό Μουσείο, Βιβλιοθήκη, διεθνείς συνεργασίες, Royal Irish Academy, Δουβλίνο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276