Μαιευτήριο

Subfolder uoadl:62058 563 Read counter

Title:
Μαιευτήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
356.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Μαιευτήριο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, διευθυντής, Μαιευτήριο, έκθεση, εργασίες, περιστατικά, διδασκαλία, μαίες

1


2


3