Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:62079 357 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
49.4
Extent:
271 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, προϋπολογισμός, δαπάνες, ψήφιση, Αναστάσιος Χρηστομάνος, ασκήσεις, αντίτιμο, καταβολή, αίτημα, φοιτητές, κατάλογος, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, εισπράξεις, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ταμείο Πειραματικής Φυσικής, έκθεση, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, διδασκαλία, πρακτικές ασκήσεις, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Φυτολογική Συλλογή, Ιωάννης Ζωχιός, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητές, οικονομική επιτροπή, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, Μιχαήλ Χατζήμιχάλης, καθηγητές, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, προϋπολογισμός, Φαρμακευτική Χημεία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, εντολές, δαπάνες, διευθέτηση, οικονομικές συνθήκης, Θεόδωρος Δηλιγιάννης, υπουργός, προϋπολογισμός, σύνταξη, καθυστέρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, έκθεση, εξελεγκτική επιτροπή, Γεώργιος Μακκάς, καθηγητής, Αθανάσιος Κυζικηνός, καθηγητής, απολογισμός, Ζήκος Ρώσης, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Φυσιολογικό Ταμείο, πλουτισμός, πίστωση, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, Αστυκλινική, Φυσιογραφικό Μουσείο, προτάσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μισθοδοσία, αύξηση, Νικόλαος Δαμαλάς, Αθανάσιος Κυζικηνός, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, καθηγητές, Σταυρής, Καμπίτης, φύλακες, κλητήρες, Εθνική Βιβλιοθήκη, Α. Κ. Ιωνίδης, οικογένεια Ιωνιδών, δωρεά, διαχείριση, Χαρίλαος Μελετόπουλος, Νικόλαος Ολύμπιος, βοηθός, αίτημα, Κωνσταντίνος Πορφυρόπουλος, καθηγητής, θάνατος, Πέτρος Πορφυρόπουλος, κληρονόμος, μισθοί, καταβολή, Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγητής, οικονομική δυσχέρεια, πληρωμές, εντολές, Ιωάννης Βλέττας, βοηθός, Φαρμακολογικό Ταμείο, μισθός, αύξηση, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Φυσιογραφικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, καθηγητής, μισθός, κρατήσεις, ταριχευτής, Φυσιογραφικό Μουσείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, υπάλληλοι, αποζημίωση, αναφορές, Μιχαήλ Δέφνερ, βιβλιοφύλακας, αιτήματα, συνδρομές, Δημήτριος Σακελαρόπουλος, βοηθός, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, ατύχημα, Συρία, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Ανατολικό δόγμα, επεισόδια, Ναζαρέτ, βοήθεια, Ελένη Λευκίου, χήρα, Διομήδης Παπαβασιλόπουλος, διδάκτωρ, Ευρώπη, σπουδές, Ευστάθιος Πονηρόπουλος, βοτανικός, έκθεση, Παναγιώτα Παπασλιώτη, χήρα, Σύλλογος προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Γλώσσης, Ελληνική γλώσσα, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271