Παραρτήματα

Subfolder uoadl:62088 216 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
52.4
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Το περιεχόμενο του φακέλου έχει αντιστοιχηθεί σε άλλες συναφείς ειδικές συλλογές.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές

1


2