Κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 30 Μαρτίου 1908 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Archival Edition uoadl:71846 1593 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 30 Μαρτίου 1908 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1907-1908
Year of publication:
1908
Author:
Μιστριώτης Γεώργιος
Publisher:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
13
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1909, 1910 και 1911.

1


2


3


4


5


6


7


8