Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Archival Edition uoadl:71854 1531 Read counter

Original Title:
Τρίτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 28 Μαρτίου 1910 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1909-1910
Year of publication:
1910
Author:
Μιστριώτης Γεώργιος
Publisher:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
18
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1908, 1909 και 1911.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11