Έκθεσις του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Αναγνωσθείσα υπό Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι, τακτικού Καθηγητού της Γλωσσολογίας εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 25 Μαΐου 1914

Archival Edition uoadl:71864 1423 Read counter

Original Title:
Έκθεσις του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Αναγνωσθείσα υπό Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι, τακτικού Καθηγητού της Γλωσσολογίας εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 25 Μαΐου 1914
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1913-1914
Year of publication:
1914
Author:
Χατζιδάκης Γεώργιος
Publisher:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
12
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1915, 1916 και 1917.

1


2


3


4


5


6


7


8