Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Συνταχθείσα υπό Ανδρέα Ν. Σκία, τακτικού Καθηγητού της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Archival Edition uoadl:71868 1535 Read counter

Original Title:
Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Συνταχθείσα υπό Ανδρέα Ν. Σκία, τακτικού Καθηγητού της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1914-1915
Year of publication:
1915
Author:
Σκιάς Ανδρέας
Publisher:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
7
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1914, 1916 και 1917.

1


2


3


4


5